Контакти

: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60, гр.София, България

Канцелария: +359 2 944 21 81

Заместник-директори: +359 2 944 83 89

Счетоводство: +359 2 944 10 25

: aeg1@abv.bg

: aeg1@fels-sofia.org