Първа АЕГ

През 1948 г. идеята за създаването на английска езикова гимназия възниква за първи път. Така през 1950 г. Американският колеж в Ловеч отваря врати. В началото само две паралелки изучават английски език, но след преместването им в София, през 1958 г. те получават статута на отделна образователна институция. Тя бива наименована Английската гимназия и се превръща в първата езикова гимназия, специално насочена към изучаване на английски език. През 1960 г. училището се мести на настоящия си адрес – бул. „Княз Александър Дондуков“ №60, гр. София.

През 1978 г. Английската гимназия става първото българско училище в асоциация с ЮНЕСКО.

Първа английска езикова гимназия е призната за и е една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български и чуждестранни университети.

След 1987 г. много от възпитаниците на гимназията успешно кандидатстват в световноизвестни образователни институции в Европа и САЩ, като Кеймбридж, Оксфорд, Лондонския университет, Станфорд, Помона, Колумбийския университет, Харвард.

Традиция е за не малка част от завършилите висшето си образование бивши ученици на Първа АЕГ да се върнат в гимназията като преподаватели: от общо 55 учители, преподаващи в момента, 15 са завършили Първа английска езикова гимназия.

Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици при квоти 50/50 след завършен седми клас. Балообразуващи са удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика плюс оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен 7. клас. Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 паралелки) или руски (1 паралелка).

За Директора

Госпожа Нели Петрова завършва средното си образование в 114 гимназия с преподаване на английски език „Л.Димитрова” /понастоящем Първа английска езикова гимназия/ . Придобива висше образование, степен Магистър в СУ „Св. Кл. Охридски” с първа специалност Икономическа и социална география , и втора специалност – Английска филология. Има езикова специализация във Великобритания. През годините непрекъснато повишава своята квалификация и придобива необходимите сертификати и дипломи в различни направления на образованието и мениджмънта. От 2013 г. г-жа Петрова е Магистър по управление на международни и Европейски проекти, квалификационна степен „Икономист“ от УНСС.

От години г-жа Петрова работи по различни аспекти на образователната система на страната – като автор на учебни програми, автор на учебни помагала, рецензент на учебници, член на Националната комисия за ДЗИ по география и икономика и на Комисията за Международната олимпиада по география и икономика, член на комисии към МОН, РИО на МОН, Столична община; базов учител към СУ.

Писмо от Директора

Целият ми съзнателен живот до момента е минал в Първа АЕГ – от ученичка, преподавател, помощник–директор и понастоящем директор. Никога няма да спре да се развива новаторският дух на това училище, традициите, които слагат отпечатък върху всяко следващо поколение и академичната атмосфера на преподаване.

Всички възпитаници са едно голямо семейство – готови да си помогнат взаимно и да направят най–доброто за своето училище. През 2008 г. бившите възпитаници на училището създадоха Алумни асоциация, която работи съвместно в ръководството на гимназията и с Училищното настоятелство.

Първа АЕГ се развива с бързи темпове, съответстващи на темповете на нашето съвремие. Условията на работа непрекъснато се подобряват. Училището разполага с два модерни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет (дар от бивши ученици), нов лингвистичен кабинет, обновен физкултурен салон, ремонтирани кабинети по химия, биология, физика, както и всички класни стаи. През лятото на 2011 г. Софийска община извърши цялостно саниране на фасадата на сградата, което превърна Първа АЕГ в училище с модерен, европейски облик.

С нетърпение очакваме и обещаното от Софийска община разширение на училището, което ще увеличи материалната база с 16 нови кабинета, още един физкултурен салон и конферентна зала.

Непрекъснато се разширява библиотечният фонд на гимназията с литература на български, английски, френски, руски, немски, испански и други езици.

Работи се интензивно върху квалификацията на преподавателите и качеството на преподаване. Гимназията е еталон на преподаватели по английски език, български език, математика, физика, химия и в последните 2–3 години се възстанови позабравената традиция за предаване на опит чрез формата на открития урок. Всички останали предмети като история, география, физика, химия, биология, философия се изучават на английски език от опитни преподаватели. Гордост за гимназията са младите учители, които с желание работят и се самоусъвършенстват. В 1. АЕГ работят четирима главни учители и над 50 старши учители. Над 20 преподаватели са базови учители към СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, УНСС и др. Училището има договори с ВУЗ за признаване на една или две години по специалност „Англицистика“.

Първа АЕГ е сертифициран изпитен център по английски език за сертификата „Pearson Test of English“ за ниво „General“ и по компютърна грамотност за сертификата „Cambridge IT“.

Постиженията на училището винаги са били големи. Челните места на олимпиадите и състезанията се печелят от учениците на Първа АЕГ. Години наред отборите ни по физика, математика, география и биология се класират първи. Нашите ученици са национални леуреати на олимпиадите по английски език и по български език. Спортните ни отбори по волейбол, баскетбол, футбол, ски, плуване винаги ни радват със спечелените купи.

Извънкласните ни форми на обучение са известни не само в София, но и в страната, и чужбина. Духовият оркестър е легендарен с над тридесетгодишна история. Мажоретният състав е олицетворение на красота и финес, народните ни танци поддържат българския дух във всеки възпитаник, вокалните ни групи са с омайни гласове, клубът по изобразително изкуство непрекъснато разкрасява интериора на училището; клуб „Дебати“, клуб „Интеракт“, клуб „People to People International“, еко-биоклуб „Green Clover“ – всички те работят усилено, правят своите проекти, провеждат национални и международни участия, печелят награди, радват ни!

Зрелостниците се реализират във висши учебни заведения почти 100% благодарение на стабилната подготовка в училището. Много от тях са в едни от най-престижните университети по света – Prinston, Colgate, IBU, Bates, London, Cambridge.

Искам да подчертая, че зад цялата тази активна дейност стои труд, много труд и много любов към училището.

Първа английска е един жив организъм, който диша, пулсира, бори се и живее. Независимо от ежедневните проблеми и трудностите, които ни съпътстват ние гледаме уверено все напред.

Благодаря на всички, за които Първа АЕГ не означава само работно място, а нещо много повече, защото за мене тя е част от душата и сърцето ми!

Нели Петрова
Директор на Първа английска езикова гимназия

Нели Петрова

Директор

Мария Илиева

Заместник-директор

Николай Христов

Заместник-директор

Евгения Чернева

Педагогически съветник

Български език и литература

 • Евелина Средкова (главен учител)
 • Антоанета Иванова (старши учител)
 • Валентин Георгиев (старши учител)
 • Елисавета Плоскова (старши учител)
 • Светлана Праматарова (старши учител)
 • Румяна Даскалова (старши учител)
 • Димитринка Дамянова
 • Павел Павлов
 • Английски език

 • Гергана Лозанова (главен учител)
 • Антония Краева (старши учител)
 • Галина Иванова (старши учител)
 • Диана Веселинова (старши учител)
 • Евгения Ангелова (старши учител)
 • Емилия Казанджиева (старши учител)
 • Капка Николова (старши учител)
 • Мария Илиева (старши учител)
 • Марина Пешева (старши учител)
 • Наталия Кирякова (старши учител)
 • Райна Костова (старши учител)
 • Фани Асенова (старши учител)
 • Фани Криспин (старши учител)
 • Цветелина Ганева (старши учител)
 • Яна Божинова (старши учител)
 • Кристиан Русев
 • Мартин Петков
 • Ников Филипу
 • Native Speaker
 • Руски език

 • Снежина Станчева (старши учител)
 • Испански език

 • Луис Карденас (старши учител)
 • Драгомира Линдова (старши учител)
 • Немски език

 • Красимира Кръстанова (старши учител)
 • Здравка Даргова
 • Френски език

 • Ирина Коларска (старши учител)
 • Слав Петков
 • Математика

 • Иван Георгиев (главен учител)
 • Атина Илиева (старши учител)
 • Мариана Ненова (старши учител)
 • Мария Тихова (старши учител)
 • Стелиана Кокинова (старши учител)
 • Татяна Чунтова (старши учител)
 • Димитринка Минчева
 • Информатика и ИТ

 • Красимир Радев (старши учител)
 • Мариана Доневска (старши учител)
 • Методи Николов (старши учител)
 • Силвия Хлебарска (старши учител)
 • Физика

 • Галина Ненчева (старши учител)
 • Снежана Павлова (старши учител)
 • Димитринка Минчева
 • Химия

 • Георги Чорев (старши учител)
 • Ева Янкова (старши учител)
 • Стефка Педева (старши учител)
 • Биология

 • Валентина Милчина (старши учител)
 • Мариана Андреева (старши учител)
 • Ясен Иванов
 • История

 • Валентина Андонова (старши учител)
 • Петър Василев (старши учител)
 • Тонка Колева (старши учител)
 • География

 • Нели Петрова (директор)
 • Николай Попов (старши учител)
 • Светослава Савова (старши учител)
 • Ивана Христова
 • Философски цикъл

 • Мариана Данчева (главен учител)
 • Пенка Прокопиева (старши учител)
 • Таня Богданова (старши учител)
 • Физическо възпитание

 • Ангел Миланов (старши учител)
 • Димитър Тананов (старши учител)
 • Рашко Иванов (старши учител)
 • Тошо Карпузов (старши учител)
 • Станислав Алачев
 • Музика

 • Донка Николаева (старши учител)
 • Изобразително изкуство

 • Румяна Газдова (старши учител)
 • Project Name

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

  Project Name

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

  Project Name

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

  Постиженията на учениците на Първа АЕГ са основание за високия и престиж. Нашите ученици се изявяват в най–различни области като по този начин демонстрират многото си таланти и се подготвят за реализация в огромен брой различни области, както хуманитарни, така и природоматематически.

  Редовно участваме в и печелим състезания по английски език, физика, математика, химия, география, биология, история, дебати.

  Всяка година по няколко дванадесетокласници получават свободен прием до университетите след отлично представяне на олимпиадата по литература. Наши ученици редовно печелят стипендии по програмата на „Отворено общество“ за обучение в САЩ и Великобритания.

  Реализацията на завършилите Първа английска езикова гимназия в сферата на висшето образование е впечатляваща. Наши ученици са завършили престижни университети в САЩ като Harvard, Princeton, University of Pennsylvania, Wesleyan, Yale, Occidental, Columbia, Colgate, Dartmouth, Massachusetts Institute of Technology, Georgetown и много други.

  Много бивши възпитаници на Първа АЕГ учат в университети в Германия, Франция, Холандия. На кандидатстудентските изпити за българските висши учебни заведения винаги сме сред най–добрите. Златните медалисти на гимназията всяка година са много.


  Клубове

  Първа английска езикова гимназия цени разнородните таланти на своите ученици и се старае да им осигури всестранни възможности за изява. Идеите им са важни за нас и биват реализирани от собствената им инициативност. Широко развитата ни извънкласна дейност е доказателството за това.

  Имате талант – имаме клуб!

  Насоките в които са ориентирани нашите клубове включват: хуманитарна дейност, подпомагане на обществото и допринасяне за международно и междукултурно разбирателство; занимания в областта на фотографията и модния дизайн; дебати и журналистика; защита на животните и опазване на околната среда.

  Може да избирате между следните клубове:

  Интеракт клуб София-Тангра

  Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Клубът е насочен към извършването на хуманитарна дейност, подпомагане на обществото и допринасяне за международно и междукултурно разбирателство.

  Президент: Елица Атанасова 12д
  Вицепрезидент: Яна Неделчева 10е
  Секретар: Константина Маринова от 12. г
  Телефон: 0897540474 – Ели Атанасова;
  Срещи: четвъртък 19:20, 216 стая

  Клуб ЮНЕСКО

  Нашата цел е да популяризираме дейността и идеите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) чрез провеждането на различни събития и инициативи.

  Президент: Любимка Георгиева
  Телефон: 0894749430 – Любимка Георгиева;
  Срещи: вторник от 19:20 часа в стая 446

  Young Wings

  „Young Wings“ е клуб за всички любители както на авиацията така и на космонавтиката. Ръководен от бивш военен пилот, целта на проекта е да запознае участниците в клуба с въздухоплаването в цялото му многообразие. Членовете ще имат възможността буквално да се докоснат до небето.

  Ръководител: Методи Николов (преподавател по Информатика и ИТ)
  Отговорник: Кардам Калчев, 11.ж
  Телефон: +359 888 497 927 (М.Н.)

  People to People International (PTPi)

  Основана през 1956 от американския президент Дуайт Айзенхауер, организацията People to People International (PTPi) популяризира международно разбирателство и приятелство посредством образователни, културни и хуманитарни дейности.

  Ръководител: Фани Криспин
  Ученически клон: Гълъбите
  Президент: Анна Влахова, 11. а
  Телефон: 0887879990

  Зелен домат

  „Зелен домат“ е журналистическият клуб на Първа АЕГ, издаващ едноименния вестник. В клуба може да се включи всеки, който иска да научи повече за журналистическата професия или просто да покаже своите репортерски и/или фотографски възможности.

  Главен редактор: Яна Неделчева, 10.е
  Линк към сайта

  Дебати

  Клуб „Дебати“ е изключително атрактивен и полезен за всички, които искат да развият ораторските и дискусионните си умения. Отборите на клуба са традиционно на челните места на национални състезания.

  Президент: Николай Ангелов, 11.б

  Модел на Европейския парламент

  МЕП е създаден през 1994 година, за да представи на младите хора процеса на европейската интеграция и да засили интереса им към европейската принадлежност. За да се осъществи това, два пъти годишно се организират сесии в различни европейски държави, където се симулира работата на истинския Европейски парламент. Обръща се огромно внимание на разнообразието от култури и езици с идеята младите хора да разберат, че различията не бива да разделят хората, а да обогатяват начина им на живот и на мислене.

  Ръководител: Юлиян Демирев

  Theatre club FELS

  Президенти: Мария Александрова, 12ж и Полина Грозданова, 12ж

  Мода и дизайн

  Творците от Клуб „Мода и дизайн“ редовно организират и участват във вътрешни ревюта, позволяващи им да покажат усета и любовта си към естетиката.

  Ръководител: Светлана Праматарова - преподавател по БЕЛ

  Фотоклуб

  Фотоклубът на гимназията дава възможност на последователите на осмото изкуство да изявят таланта и интереса си без да си поставят каквито и да е граници.

  Ръководител: Светослава Савова - преподавател по География

  Еко-биоклуб „Green Clover“

  клуб за ученици с интерес към природата, опазването на околната среда и биологията. Членовете му се включват в отбелязването на множество световни екодни и участват в национални и международни кампании за опазване на Земята. Клубът организира и различни доброволчески инициативи за почистване, озеленяване и много други.

  Ръководител: Валентина Милчина - преподавател по Биология
  Ръководител: Анна Гешева, 10 а, 0885971191

  Български младежки Червен кръст

  Клубът към Българския младежки Червен кръст участва активно в училищните и софийските акции в дните за борба със ХИВ/СПИН, превенция на наркозависимостта и алкохолизма, както и за промотиране на по-толерантно отношение към малцинствата.

  Ръководител: Ния Дончева 11д , 0896379181

  Курс по туризъм

  Първа АЕГ предлага двугодишен курс по туризъм на всички свои ученици завършили осми клас. Двете години са независими една от друга и могат да бъдат взети непоследователно. Курсът е воден от г-жа Светослава Савова – преподавател по География и икономика. При завършването му учениците получават сертификат за екскурзовод и широки възможности за реализация в областта.

  Танцови и музикални формации

  Акробатичен рокендрол състав

  Присъединете се към най-забавния и най-акробатичен танцов състав в Първа АЕГ. Научете се как да танцувате с партньор(ка) и как да правите смайващи акробатики, които да се харесат на всичките ви приятели.

  Ръководител: Марина Михайлова 10б

  Вокална група

  ангелските гласове на Английската.

  Ръководител: Донка Николаева - преподавател по музика.

  Духовият оркестър

  Духовият оркестър е емблематичен за гимназията. Съставен от повече от 30 члена, оркестърът винаги е готов да приеме още нови музиканти. Инструментите, между които учениците могат да избират, са тромпет, тромбон, алтхорна, туба, кларинет, флейта, басфлигорна, ударни, пиколо флейта, саксофон и др. Диригент на оркестъра е г-жа Николина Ангелова – дългогодишен експерт в областта на музиката и музикалното изкуство. Учениците ежегодно представят училището и страната в чужбина в различни проекти и фестивали. Всяка година нашият оркестър е част от шествието по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

  Диригент: Николина Ангелова.

  Мажоретен състав

  Красиви момичета, които впечатляват публиката със своите енергични и вдъхновяващи танци – това е Мажоретният състав на Първа АЕГ. Техните вълнуващи изпълнения, изпълнени със секващи дъха акробатики и динамични движения, са неотменна част от всяко събитие, свързано с гимназията. Съставът участва в множество парадни тържества и има съвместни участия с училищния оркестър, където изпълняваните мелодии оживяват пред очите на зрителите чрез прекрасните танци на мажоретките.

  Ръководители: Емилия Стоянова - хореограф, Милена Кардашева 11ж;

  Състав за народни танци

  Съставът за народни танци при Първа английска езикова гимназия в гр. София е основан през 2002 г. от Красимир Петров. Негов хореограф е Илиана Петрова, а ръководител е Станислав Алачев. Още от самото си основаване, ансамбълът взима участие в Коледните концерти на гимназията и изпращането на абитуриентите. Често е канен в различни мероприятия на община „Оборище“. Съставът се е явявал неведнъж на фестивала „Младежта твори“, където през 2011 г. се класират на трето място. През 2005 г. имат участие в „Децата на Балканите“ в град Хисаря, а през 2011 г. взимат приз за откритие на фестивала от „Старопланински събор“ във Велико Търново. В последните няколко години ансамбълът набира все по-голяма популярност и се превръща в състав за забавление и наслада за много от учениците на Първа АЕГ.

  Ръководител: Станислав Алачев.

  Хип-хоп група „Машините“

  Пауър рейнджърс, Волтрон, наричайте ги както искате, но това са „Машините“. Някои от тях се занимават професионално, участвайки в предавания като „X Factor“ и международни състезания, други не чак толкова, но ги обединява едно – чувството на танца. Имайки за цел да покажат винаги нещо ново и оригинално, те взимат участие в училищните концерти и празници, както и танцувайки хип-хоп на обществени места. Без претенции за нищо, те го правят просто, защото го чувстват.

  За контакти: Камелия Григорова 12а.

  Спортни отбори

  Възпитаниците на Първа английска езикова гимназия са сред първенците в най-различни спортове. Ежегодно отборите ни по футбол и волейбол заемат челните места в градските турнири. Не са за подценяване и отборите по баскетбол, петанк, тенис и шахмат.

  Баскетбол – Тошо Карпузов
  Волейбол – Димитър Тананов
  Петанк – Димитър Тананов
  Тенис – Тошо Карпузов
  Футбол – Ангел Миланов
  Плуване – Рашко Иванов
  Шахмат и игри върху разграфени плоскости – Симеон Стоичков