Учебен план

Първа Смяна

От - до
1 7:30 - 8:50
2 9:10 - 10:30
3 10:50 - 12:10
4 12:20 - 13:40

Втора Смяна

От - до
0 12:20 - 13:40
1 14:00 - 15:20
2 15:40 - 17:00
3 17:10 - 18:30

1. Тъй като средният седмичен хорариум по някои предмети (Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, География и икономика и др.) не е цяло число, то седмичната натовареност през двата срока по тези предмети е различна.

2. Часът на класа (ЧК) е с продължителност 40 мин. и е маркиран в програмата като първи или последен блок за деня. При началния блок ЧК започва от втората половина на блока, а ако е краен блок – започва с началото и завършва в средата на блока.

Начало на учебната година и на първия учебен срок – 15.09.2016 г.

Есенна ваканция – 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. (вкл.)

Коледна ваканция – 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. (вкл.)

Край на първия учебен срок – 07.02.2017 г.

Зимна ваканция за 8.-11. клас – 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. (вкл.)

Зимна ваканция за 12. клас – 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. (вкл.)

Начало на втория учебен срок за 8.-11. клас – 09.02.2017 г.

Начало на втория учебен срок за 12. клас – 07.02.2017 г.

Пролетна ваканция за 8.-11. клас – 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. (вкл.)

Пролетна ваканция за 12. клас – 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. (вкл.)

Край на втория учебен срок и на учебната година за 8. клас – 30.06.2017 г.

Край на втория учебен срок и на учебната година за 9.-11. клас – 30.06.2017 г.

Край на втория учебен срок и на учебната година за 12. клас – 15.05.2017 г.

Неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент – 07.11.2016 г.

Неучебен ден по повод провеждането на ДЗИ по БЕЛ и на НВО в 7. клас по БЕЛ – 19.05.2017 г.

Неучебен ден по повод провеждането на втори ДЗИ и на НВО в 7. клас по Математика – 22.05.2017 г.

Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура – 25.05.2017 г.

Свободно избираемата подготовка в училището е насочена не само към образователния процес, но и към спорта, развитието на умения за успех и лидерство, театралното и изобразителното изкуство.


Български език и литература – Евелина Средкова

Италиански език – Йоана Зашева

Френски език – Ирина Коларска, Слав Петков

Руски език – Снежана Станчева

Испански език – Цветелина Тошева

Немски език – Красимира Кръстанова, Здравка Даргова

Математика – Иван Георгиев, Мария Тихова

География на туризма – Светослава Савова

Учебна компания – Пенка Прокопиева

Изобразително изкуство – Румяна Газдова

Вокална група – Донка Николаева

Драма /на английски език/ – Антония Краева

Театрална работилница /на испански език/ – Цветелина Тошева

Творческо писане (Неделя) - Румяна Даскалова

Духов оркестър - Николина Ангелова

Мажоретен състав - Ема Милчева

Джаз състав - Николина Ангелова

Европейска интеграция - Юлиян Демирев

Баскетбол - Тошо Карпузов

Бадминтон - Тошо Карпузов

Футбол /младежи; девойки/ - Ангел Миланов, Рашко Иванов

Волейбол /младежи; девойки/ - Христо Христов