Администрация

Непедагогически персонал на Първа английска езикова гимназия

Потърсете ни, а ние ще се постараем да ви бъдем от полза!

Соня

Соня Радулова

Виж преподаватели

 

 

Соня Радулова работи като счетоводител в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Татяна

Татяна Бранкова

Виж преподаватели

 

 

Татяна Бранкова работи като касиер в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Мария

Мария Велкова

Виж преподаватели

Мария Велкова работи като технически секретар в Първа английска езикова гимназия. 

 

 

Работно място - канцеларията на училището.

Работно време - от 08:30 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 21 81.

 

Галя

Галя Петкова

Виж преподаватели

 

 

Работи като домакин в Първа английска езикова гимназия.

 

Работно време: от 11:00 до 19:00 часа.

 

Христо

Христо Колов

Виж преподаватели

 

 

Работник по ремонт и поддръжка в гимназията ни.

 

Работно време: 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече