Администрация

Непедагогически персонал на Първа английска езикова гимназия

Потърсете ни, а ние ще се постараем да ви бъдем от полза!

Ралица

Ралица Смилевска

Виж преподаватели

 

 

Ралица Смилевска работи като технически секретар в Първа английска езикова гимназия. 

 

 

Работно място - канцеларията на училището.

Работно време - от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 21 81.

Соня

Соня Радулова

Виж преподаватели

 

 

Соня Радулова работи като счетоводител в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Татяна

Татяна Бранкова

Виж преподаватели

 

 

Татяна Бранкова работи като касиер в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Мария

Мария Велкова

Виж преподаватели

 

 

Галя

Галя Петкова

Виж преподаватели

 

 

Работи като домакин в Първа английска езикова гимназия.

 

Работно време: от 11:00 до 19:00 часа.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече