Сдружение „Алумни Асоциация Първа Английска Езикова Гимназия – София”

Сдружение „Алумни Асоциация Първа Английска Езикова Гимназия – София” е доброволна и независима организация с нестопанска цел, обединяваща завършилите софийската Английска Езикова Гимназия (http://www.fels-sofia.org).

Алумни Асоциацията работи за благото на членовете си, на всички учащи се или дипломирали се в Гимназията, настоящи или бивши преподаватели, служители и ръководители.

Мисията на Асоциацията е:

- Да насърчава взаимно ползотворни взаимоотношения както между самите завършили, така и между тях и Гимназията;

- Да съхранява чувството на гордост и съпричастност към духа на Гимназията и утвърдените й способности да предоставя модерно образование от най-високо качество;

- Да подхранва позитивния имидж на Гимназията и на нейните бивши и настоящи възпитаници чрез активнo обществено присъствие и комуникация.

 

Между основните цели на Асоциацията са:

- Развитието на мрежа от социални контакти на професионално и лично равнище между бивши възпитаници, настоящи ученици и бивши и настоящи преподаватели на Гимназията;

- Подпомагане на училищната дейност, на културните, спортните и социалните мероприятия, организирани или подкрепяни от Гимназията;

- Утвърждаване на обществения престиж и популярността на Първа Английска Езикова Гимназия в страната и в чужбина като образователна и културна институция с най-добри традиции в средното образование в България.

В изпълнение на нашите мисия и цели ние:

- Поддържаме Facebook страница и Facebook група и LinkedIn страница с цел създаване на възможност за по-широк достъп до Асоциацията и дейността й и представяне на актуална информация и новини;

- Организираме редовни срещи на Алумни Асоциацията в заведение, открити за членове на Асоциацията и всички приятели на Гимназията, където можем в неформална обстановка да се опознаем по-добре, да дискутираме идеи за развитието на организацията и подпомагане на Гимназията и да се забавляваме;

- Провеждаме редовни срещи и дискусии с ръководството на Гимназията, за да се запознаем с текущите нужди на училището и областите, в които ние можем да го подпомагаме;

- Организираме дарителски кампании с цел набиране на средства, с които подпомагаме Гимназията или нейните ученици и учители;

- Участваме активно в организираните от Гимназията мероприятия, например в честванията на годишнини на Гимнацията, традиционния Коледен концерт, ежегодното тържество по откриване на учебната година и други;

- Включваме се в кампании на партньорски организации с благотворителни цели в областта на образованието и културата.

Председател на Алумни Асоциацията е г-н Борислав Нотовски.