ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г. можете да видите ТУК.

Начален план 2018 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г. можете да видите ТУК.

Начален план 2019 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 г. можете да видите ТУК.

Начален план 2020 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 г. можете да видите ТУК. 

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2020 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г. можете да видите ТУК.

Начален план 2021 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2021 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2021 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022 г. можете да видите ТУК.

План по бюджета за месец 06 / 2022 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2023 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 г. можете да видите ТУК.

Начален план 2024 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2024 г. можете да видите ТУК.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2024 г. можете да видите ТУК.