За поредна година ДП РВД отвори врати за учениците от Young Wings Club към Първа АЕГ

На 13.04.2018 г. Young Wings Club към Първа английска езикова гимназия посети Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД). За втора поредна година нашите възпитаници имаха възможност да се запознаят с възможностите за реализиране и кариерно развитие на ръководителите на полети в ДП РВД, да се запознаят с процеса им на обучение в залата за оперативно ръководство и контрол, и да разгледат работно място "Кула".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече