За поредна година ДП РВД отвори врати за учениците от Young Wings Club към Първа АЕГ

На 13.04.2018 г. Young Wings Club към Първа английска езикова гимназия посети Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД). За втора поредна година нашите възпитаници имаха възможност да се запознаят с възможностите за реализиране и кариерно развитие на ръководителите на полети в ДП РВД, да се запознаят с процеса им на обучение в залата за оперативно ръководство и контрол, и да разгледат работно място "Кула".

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече