Ирландия приветства Първа АЕГ

Група от 27 ученици от Първа английска езикова гимназия посети град Дъблин, Ирландия във връзка с учебно пътуване и обучение по английски език. Домакините от "Swan Training Institute" направиха блестяща организация и топло посрещане, а това още повече помогна на учениците ни да повишат знанията и уменията си по английски език.

Също така те посетиха много от културните и исторически забележителности на столицата на Република Ирландия. Резултатите от учебното пътуване са отличени и удостоверени със Сертификат за ниво на владеене на английски език, издаден от Swan Institute.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече