Ирландия приветства Първа АЕГ

Група от 27 ученици от Първа английска езикова гимназия посети град Дъблин, Ирландия във връзка с учебно пътуване и обучение по английски език. Домакините от "Swan Training Institute" направиха блестяща организация и топло посрещане, а това още повече помогна на учениците ни да повишат знанията и уменията си по английски език.

Също така те посетиха много от културните и исторически забележителности на столицата на Република Ирландия. Резултатите от учебното пътуване са отличени и удостоверени със Сертификат за ниво на владеене на английски език, издаден от Swan Institute.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече