МЕП - Холандия и Белгия

От 04.02.2017 г. до 12.02.2017 г. в Маастрихт, Холандия и Брюксел, Белгия се проведе Международната среща на Модела на Европейския парламент, на която бе тържествено отбелязана годишнината от подписването на Маастрихтския договор. Българската младежка делегация бе представена от учениците на Първа английска езикова гимназия с участието на ЕГ Пловдив. За пореден път знанията по въпросите на обединена Европа, както и езиковите умения на нашите ученици, бяха високо оценени. 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече