МЕП - Холандия и Белгия

От 04.02.2017 г. до 12.02.2017 г. в Маастрихт, Холандия и Брюксел, Белгия се проведе Международната среща на Модела на Европейския парламент, на която бе тържествено отбелязана годишнината от подписването на Маастрихтския договор. Българската младежка делегация бе представена от учениците на Първа английска езикова гимназия с участието на ЕГ Пловдив. За пореден път знанията по въпросите на обединена Европа, както и езиковите умения на нашите ученици, бяха високо оценени. 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече