Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Първа АЕГ

Първа английска езикова гимназия отпразнува 60-годишния си юбилей в зала 1 на НДК на 06.06.2018 година. Благодарим на всички, които станаха част от нашия голям празник.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече