Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Първа АЕГ

Първа английска езикова гимназия отпразнува 60-годишния си юбилей в зала 1 на НДК на 06.06.2018 година. Благодарим на всички, които станаха част от нашия голям празник.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече