Пътешественици във времето - село Чавдар

На 28.04.2017 г. Първа английска езикова гимназия организира спортен празник в село Чавдар. Събитието е част от спечеления от гимназията ни проект на Столична община "Поход във времето". Проектът има за цел да популяризира имиджа на София в кампанията "София - Европейска столица на спорта 2018 г.", както и да изгради и развие спортните и екологични познания и умения на учениците и тяхното приобщаване към историческото минало на България.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече