"Young wings club" посети авиобаза Граф Игнатиево

Благодарение на любовта си към авиацията ученици от Първа английска езикова гимназия, членуващи в „Young wings club“ по проекта на МОН „Твоят час“, имаха възможността да посетят авиобаза Граф Игнатиево, „Авионамс“ и Музея на авиацията.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече