"Young wings club" посети авиобаза Граф Игнатиево

Благодарение на любовта си към авиацията ученици от Първа английска езикова гимназия, членуващи в „Young wings club“ по проекта на МОН „Твоят час“, имаха възможността да посетят авиобаза Граф Игнатиево, „Авионамс“ и Музея на авиацията.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече