График на учебната година

Начало на учебната година и на първия учебен срок – 15.09.2017 г.

Есенна ваканция – 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. (вкл.)

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. (вкл.)

Зимна ваканция – 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. (вкл.)

Начало на втория учебен срок – 07.02.2018 г.

Пролетна ваканция за 8.-11. клас – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. (вкл.)

Край на втория учебен срок и на учебната година за 8. - 11. клас – 29.06.2018 г. (18 учебни седмици)

Край на втория учебен срок и на учебната година за 12. клас – 15.05.2018 г. (13 учебни седмици)

Неучебен ден по повод провеждането на ДЗИ по БЕЛ – 21.05.2018 г.

Неучебен ден по повод провеждането на втори ДЗИ – 23.05.2018 г.

Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура – 25.05.2018 г.