График на учебната година

Начало на учебната година и на първия учебен срок – 16.09.2019 г.

Есенна ваканция – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. (вкл.)

Коледна ваканция – 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. (вкл.)

Междусрочна ваканция – 05.02.2020 г.

Начало на втория учебен срок – 06.02.2020 г.

Пролетна ваканция за 8.-11. клас – 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. (вкл.)

Пролетна ваканция за 12. клас - 16.04.2020 г. - 20.04.2020 г. (вкл.)

Край на втория учебен срок и на учебната година за 8. - 11. клас – 30.06.2020 г. 

Край на втория учебен срок и на учебната година за 12. клас – 14.05.2020 г.

Неучебен ден по повод провеждането на ДЗИ по БЕЛ – 20.05.2020 г.

Неучебен ден по повод провеждането на втори ДЗИ – 22.05.2020 г.

Неучебен ден- 09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
Неучебен ден- 11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас