График на учебната година

Начало на учебната година и на първия учебен срок – 17.09.2018 г.

Есенна ваканция – 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. (вкл.)

Коледна ваканция – 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. (вкл.)

Зимна ваканция – 05.02.2019 г.

Начало на втория учебен срок – 06.02.2019 г.

Пролетна ваканция за 8.-11. клас – 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. (вкл.)

Пролетна ваканция за 12. клас - 05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. (вкл.)

Край на втория учебен срок и на учебната година за 8. - 11. клас – 28.06.2019 г. 

Край на втория учебен срок и на учебната година за 12. клас – 15.05.2019 г.

Неучебен ден по повод провеждането на ДЗИ по БЕЛ – 21.05.2019 г.

Неучебен ден по повод провеждането на втори ДЗИ – 23.05.2019 г.

Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура – 25.05.2019 г.

 

Държавните зрелостни изпити по желание ще се проведат в периода 28 май - 31 май 2019 г. В сесията август-септември 2019 г. изпитът по български език и литература ще е на 28 август 2019 г., вторият задължителен - на 29 август, а изпитите по желание - в периода 30 август - 04 септември 2019 г.