Писмо от Директора

Визитката на Директора

Г-жа Нели Петрова е възпитаник на гимназията и я завършва със „Златната значка“ за отличен успех.  Продължава висшето си образование в СУ „Св.Кл.Охридски“ и е Магистър по първа специалност География и икономика, квалификация по „Социално-икономическа география“, Магистър по втора специалност Английска филология. По-късно завършва магистратура в УНСС, специалност „Икономика“, квалификация по „Управление на европейски и международни проекти“. Многократно преминава през специализации и обучения в чужбина и България. Работи като член на комисиите на МОН за ДОИ, ДЗИ, Международни и национални олимпиади и състезания. Един от ръководителите на Националния отбор по География и икономика. Има придобита Първа ПКС към ДИУУ. Автор е на много учебни помагала за преподаването на учебния предмет География и икономика на английски език, редактор и оценител на учебници. Ръководи многократно различни младежки европейски проекти, включително и по програмата „Еразъм+“, национален координатор на младежката програма „Модел на Европейския парламент“. Удостоена е като представител на институцията с „Европейския езиков знак за качество на образованието“ и със „Златния печат за качество“ на ЕК. Владее няколко чужди езици. 

                            Писмо от Директора

Целият ми съзнателен живот до момента е минал в Първа АЕГ – от ученичка, преподавател, заместник-директор и понастоящем директор. Никога няма да спрат да се развиват новаторският дух, отговарящ на съвременните изисквания за качествено образование, както и традициите, които слагат отпечатък върху всяко следващо поколение.

Всички завършили гимназията  сме едно голямо семейство, готови винаги да си помогнем и да направим най–доброто за своето училище. През 2008 г. бившите възпитаници на училището създадоха Алумни асоциация, която работи съвместно с ръководството на гимназията, Училищното настоятелство и Обществения съвет.

Първа АЕГ се развива с бързи и иновативни темпове, съответстващи на темповете на нашето съвремие. Условията на обучение и работа отговарят на европейските стандарти за образователна среда след като от 2019г. влезе в експлоатация и третият корпус на сградата. Ученици, учители и родители се радват вече на отлично оборудвани класни стаи, всички с мултимедийна техника, на 10 лингвистични кабинети, на обособени и оборудвани според спецификата си кабинети по придодоматематическите дисциплини, на нов STEM център, на дигитализацията на процесите на обучение, комуникация и администриране. Спортните таланти и изяви на учениците са много, благодарение на двата физкултурни салона, единият от които е с размерите на спортна зала, както и на танцовата зала, където тренират мажоретните и танцови състави на гимназията.Спортните площадки с тартанова настилка на двора са отлична предпоставка за клубовете по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, бадминтон. Независимо, че училището все още няма плувен басейн, отборът по плуване редовно печели награди на състезания и поддържа високо темпо на тренировки. Непрекъснато се разширява и библиотечният фонд на гимназията с литература на български, английски, френски, руски, немски, испански, италиански, латински езици.Дигитализацията и при библиотечното обслужване настъпва бързо.

Основен приоритет за ръководството на гимназията е квалификацията на преподавателите и качеството на обучение. Първа АЕГ е еталон на преподаватели по английски език, български език, математика, физика, химия, като в последните няколко години се възстанови позабравената традиция за предаване на опит чрез формата на открития урок, наречена „добра педагогическа практика“. Всички учебни предмети  в 9. и 10. клас като история и цивилизации, география и икономика, физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО, философия се изучават на английски език от опитни преподаватели. Гордост за гимназията са младите учители, които с желание работят и се самоусъвършенстват. В Първа АЕГ работят четирима главни учители и над 50 старши учители. Около 15 преподаватели са базови учители към СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, УНСС, ЮЗУ, ПУ и др. Училището има договори с ВУЗ за признаване на една или две години по специалност „Англицистика“, както и за провеждане на педагогическите практики на бъдещите бакалаври и магистри. Грижата за възпитанието и психологическото здраве на учениците и преподавателите е поверена на педагогическия съветник и психолога на гимназията, които работят с висока компетентност и разбиране.

Първа АЕГ е сертифициран изпитен център по английски език за сертификата „Pearson Test of English“ за ниво „General“, както и училище-домакин за провеждането на различни олимпиади и състезания на регионално и национално равнище.

Постиженията на училището винаги са били големи. Първите места на олимпиадите и състезанията се печелят от учениците на Първа АЕГ. Години наред отборите ни по физика, математика, география и биология се класират първи. Нашите ученици са национални лауреати на олимпиадите по английски език и по български език. Гимназията печели призови места в европейски и международни състезания, особено по английски език – Creative writing, Juvenes Translatores, състезанието „Речеви и комуникативни умения“, Многоезичното състезание и др.

От учебната 2021/2022г. започна своето развитие и новата осма паралелка на гимназията с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език и немски като втори чужд език. Учениците имат възможността да се обучават по програмите по предприемачество и финанси на „Джуниър Ачийвмънт“ и да провеждат практически занятия с преподаватели от ВУЗ и представители на бизнеса.Останалите 7 паралелки продължават традицията на чуждите езици – първи английски език и втори – испански, немски, френски, руски език. Факултативно се предлагат италиански и латински език.

 Извънкласните ни форми на обучение са известни не само в София, но и в страната, и в чужбина. Духовият оркестър е легендарен с над тридесетгодишна история. Мажоретният състав е олицетворение на красота и финес, народните ни танци поддържат българския дух във всеки възпитаник, вокалните ни групи са с омайни гласове, клубът по изобразително изкуство непрекъснато разкрасява интериора на училището и участва в различни изложби. Клуб „Евроинтеграция“, клуб „Дебати“, клуб „Интеракт“, клуб „ООН“, еко-биоклуб „Green Clover“ – всички те работят усилено, правят своите проекти, провеждат национални и международни участия, печелят награди, радват ни! Стотици ученици и преподаватели през годините са участвали в най-важните проекти на Първа АЕГ – „Модел на европейския парламент“, „Еразъм +“, спортните програми на Столична община, Националните програми на МОН.

Зрелостниците се реализират във висши учебни заведения на 100%, благодарение на стабилната подготовка в училището. Много от тях са в едни от най-престижните университети по света – Prinston, Colgate, IBU, Bates, London, Cambridge, както и в Медицинска академия, СУ“Св. Кл. Охридски“, УНСС, НБУ, ПУ и др.

Искам да подчертая, че зад цялата тази активна дейност стои труд, много труд и много любов към училището!

Първа английска е един жив организъм, който диша, пулсира, бори се и живее. Независимо от ежедневните проблеми и трудностите, които ни съпътстват ние гледаме уверено все напред.

Благодаря на всички, за които Първа АЕГ не означава само работно място, а нещо много повече, защото за мене тя е част от душата и сърцето ми!

Нели Петрова 
Директор на Първа английска езикова гимназия

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече