Писмо от Директора

Целият ми съзнателен живот до момента е минал в Първа АЕГ – от ученичка, преподавател, помощник–директор и понастоящем директор. Никога няма да спре да се развива    новаторският дух на това училище, традициите, които слагат отпечатък върху всяко следващо поколение и академичната атмосфера на преподаване.

Всички възпитаници са едно голямо семейство – готови да си помогнат взаимно и да направят най–доброто за своето училище. През 2008 г. бившите възпитаници на училището създадоха Алумни асоциация, която работи съвместно в ръководството на гимназията и с Училищното настоятелство.

Първа АЕГ се развива с бързи темпове, съответстващи на темповете на нашето съвремие. Условията на работа непрекъснато се подобряват. Училището разполага с два модерни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет (дар от бивши ученици), нов лингвистичен кабинет, обновен физкултурен салон, ремонтирани кабинети по химия, биология, физика, както и всички класни стаи. През лятото на 2011 г. Софийска община извърши цялостно саниране на фасадата на сградата, което превърна Първа АЕГ в училище с модерен, европейски облик.

С нетърпение очакваме и обещаното от Софийска община разширение на училището, което ще увеличи материалната база с 16 нови кабинета, още един физкултурен салон и конферентна зала.

Непрекъснато се разширява библиотечният фонд на гимназията с литература на български, английски, френски, руски, немски, испански и други езици.

Работи се интензивно върху квалификацията на преподавателите и качеството на преподаване. Гимназията е еталон на преподаватели по английски език, български език, математика, физика, химия и в последните 2–3 години се възстанови позабравената традиция за предаване на опит чрез формата на открития урок. Всички останали предмети като история, география, физика, химия, биология, философия се изучават на английски език от опитни преподаватели. Гордост за гимназията са младите учители, които с желание работят и се самоусъвършенстват. В 1. АЕГ работят четирима главни учители и над 50 старши учители. Над 20 преподаватели са базови учители към СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, УНСС и др. Училището има договори с ВУЗ за признаване на една или две години по специалност „Англицистика“.

Първа АЕГ е сертифициран изпитен център по английски език за сертификата „Pearson Test of English“ за ниво „General“ и по компютърна грамотност за сертификата „Cambridge IT“.

Постиженията на училището винаги са били големи. Челните места на олимпиадите и състезанията се печелят от учениците на Първа АЕГ. Години наред отборите ни по физика, математика, география и биология се класират първи. Нашите ученици са национални леуреати на олимпиадите по английски език и по български език. Спортните ни отбори по волейбол, баскетбол, футбол, ски, плуване винаги ни радват със спечелените купи.

Извънкласните ни форми на обучение са известни не само в София, но и в страната, и чужбина. Духовият оркестър е легендарен с над тридесетгодишна история. Мажоретният състав е олицетворение на красота и финес, народните ни танци поддържат българския дух във всеки възпитаник, вокалните ни групи са с омайни гласове, клубът по изобразително изкуство непрекъснато разкрасява интериора на училището; клуб „Дебати“, клуб „Интеракт“, клуб „People to People International“, еко-биоклуб „Green Clover“ – всички те работят усилено, правят своите проекти, провеждат национални и международни участия, печелят награди, радват ни!

Зрелостниците се реализират във висши учебни заведения почти 100% благодарение на стабилната подготовка в училището. Много от тях са в едни от най-престижните университети по света – Prinston, Colgate, IBU, Bates, London, Cambridge.

Искам да подчертая, че зад цялата тази активна дейност стои труд, много труд и много любов към училището.

Първа английска е един жив организъм, който диша, пулсира, бори се и живее. Независимо от ежедневните проблеми и трудностите, които ни съпътстват ние гледаме уверено все напред.

Благодаря на всички, за които Първа АЕГ не означава само работно място, а нещо много повече, защото за мене тя е част от душата и сърцето ми!

Нели Петрова 
Директор на Първа английска езикова гимназия

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече