Важно съобщение до всички ученици и преподаватели на Първа АЕГ

В първата седмица /16.09-18.09/ на учебната 2020/2021 г.,  учебните занятия ще бъдат провеждани по вариант "А".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече