Важно съобщение до учениците от 8. клас на Първа АЕГ

Учениците от 8. клас могат да получат учебниците по английски език - 2 част на 03.- 04.12.2020 година в счетоводството на училището от 9:00 ч. до 14:00 ч.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече