Национално състезание по лингвистика 2022-2023 г.

Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 21.01.2023 г. с любезното домакинство на Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Прилагаме на вниманието на всички участници ПРОГРАМАТА (кликнете ТУК) на състезанието.

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече