По пътя на нашето историческо минало

На 07.11.2023г., 138 години след славната победа на българите в Сръбско-българската война, учениците от групата по профилирана подготовка по История -11. и 12. клас, както и ученици от 8. клас на Първа АЕГ посетиха град Сливница и село Алдомировци, поклониха се на първия Войнишки паметник, на Паметника на капитаните, Паметника на Иван Вазов и разгледаха местността "Три уши" , където са се провели решаващите боеве за изхода на войната. 

Придружени от своите преподаватели и под изключителното емоционално и вещо ръководство на г-н Р. Иванов - член на НК "Родолюбие", всички участници в проекта се потопиха в историческото минало на България и проведоха един иновативен и различен час по история и патриотизъм.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече