Първа АЕГ с нов повод за гордост

Поздравяваме учениците Елеонора Каридова и Филип Марков, техните преподаватели и родители за постигнатите успехи на 16-ти Национален коледен литературен конкурс по писане на есе  на тема : "Култура под карантина" – 2020 г.

Пожелаваме още много успехи в творческото им развитие!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 
 
 
 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече