Резултати от олимпиадата по лингвистика общински кръг

На вниманието на участниците на олимпиадата по лингвистика общински кръг, проведен на 08.01.2023г. - неделя в Първа АЕГ,

Резултати:

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 5-7 КЛАС (кликнете ТУК)

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 8-12 КЛАС (кликнете ТУК)

Желаем на всички ученици успех!

            От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече