Среща на учениците от 11. клас - Профилирана подготовка по БЕЛ в БНТ

    На 12.05.2023 г. ученици от профилирана подготовка БЕЛ - 11. клас, придружени от своя преподавател г-жа Ев. Средкова, се срещнаха с журналисти, репортери и редактори от БНТ. В студиото присъстваха  на излъчването на новинарска емисия, разговаряха в нюзрума с емблематични личности - Даниела Кънева, Надя Обретенова, Нора Арсова, Иво Никодимов. Незабравими ще останат спомените от атмосферата и духа на Националната телевизия.

  

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече