Участие на Първа АЕГ в 54-тата дигитална международна сесия на младежкия проект "Модел на Европейския парламент"- Берлин

В периода от 10 до 14 ноември се проведе поредната сесия на МЕП, в която взеха участие 23 европейски държави. България бе представена от средношколците на Първа АЕГ-Б. Ангелов, Ел. Иванова, Ив. Петров, Ив. Младенова, Л. Каранфилова, Л. Марчовски, Т. Сема и ръководител г-жа Д. Пачова.

Младежите на Европа обсъдиха важни проблеми и взеха изключителни решения чрез изготвянето на 10 резолюции. Бяха разгледани въпросите за бъдещето на околната среда и климатичните промени, зелената енергия, икономическата и финансова ситуация в света, гражданските свободи, сигурността на Европа, общественото здраве и безопасността на храните.

Представителите на България демонстрираха задълбочени познания за функциите, структурите и механизмите на действие в ЕС.

В представянето на културните традиции на всяка държава, българската делегация спечели бронзов медал за своя видеоклип върху песента 99 Luftballons на немската поп изпълнителка Нена. 

Поздравяваме всички участници за отличното представяне!

 

  

    

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече