„Ученици от Първа английска езикова гимназия по стъпките на Иван Вазов“

     Първа АЕГ работи по проект с подкрепата на СО, Дирекция „ПИСТ“ -  на тема „ И Мойте песни все ще се четат...“, посветен на 100 години от кончината на Патриарха на българската литература и пламенен родолюбец.

Учениците проведоха изследователска работа върху живота и делото на Вазов с помощта на най-новите експозиции от къщата-музей гр. Сопот, подкрепяни от своите ръководители – г-жа Средкова, г-жа Богданова, г-жа Чернева.

Участниците в проекта работят и по творческа задача-създаване на есе, рисунка и фотография, като най-добрите ще бъдат отличени, публикувани на сайта на Първа АЕГ и наградени от представител на Дирекция „ПИСТ“ – СО .

  

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече