Ученичка от Първа английска езикова гимназия с отличие за постижения в географията

    По случай 24 май 2021 г. - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност , Българското географско дружество  отличи нашата ученичка Теодора Колева от 12.а клас за отлично представяне на олимпиади и състезания по география през годината. Инициативата е част от програмата на дружеството за работа с училища, която цели стимулиране на интереса към географското образование в основните, средните и висшите учебни заведения.

Гордеем се с нашата възпитаничка и желаем още много успехи и бъдеща реализация.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече