Четвърта национална сесия на модулацията „Модел на европейския парламент“

   В периода 15 - 17 март 2024 г. Първа английска езикова гимназия бе организатор и домакин на IV Национална сесия на младежкия проект „Модел на Европейския парламент“.

Участие взеха над шестдесет ученици от столични гимназии, както и от други градове в страната.В продължение три дни младите делегати работиха върху най-важните проблеми на съвременна Европа. Разпределени в пет комитета, те изготвиха своите резолюции с предложения за решението им. Общото събрание се проведе на 17 март 2024 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“. Учениците се представиха отлично в резултат на сериозна предварителна подготовка за ролята на ЕС в настоящите процеси на развитие в света, както и показаха  отлично владеене на работния език - английски.

Гости по време на сесиите бяха г-жа Таня Чунтова от Бюрото на ЕП в София и доц. д-р Иван Стойнев, преподавател в магистърската програма по Европейско право в СУ „Св. Климент Охридски”. Те поздравиха участниците и изразиха възхищението си от сериозното представяне, ентусиазма и компетентността им по време на Общото събрание и цялата модулация.

Подготовката на всички сесии на МЕП през последните години основно се подкрепя финансово и логистично от българската банка – ПИБ АД, както и от Училищното настоятелство и Обществения съвет на гимназията. Много държавни институции също оказват подкрепа с експерти и консултации.

 

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече