Първа АЕГ

През 1948 г. идеята за създаването на английска езикова гимназия възниква за първи път. Така през 1950 г. Американският колеж в Ловеч отваря врати. В началото само две паралелки изучават английски език, но след преместването им в София, през 1958 г. те получават статута на отделна образователна институция. Тя бива наименована Английската гимназия и се превръща в първата езикова гимназия, специално насочена към изучаване на английски език. През 1960 г. училището се мести на настоящия си адрес – бул. „Княз Александър Дондуков“ №60, гр. София.

През 1978 г. Английската гимназия става първото българско училище в асоциация с ЮНЕСКО.

Първа английска езикова гимназия е призната за и е една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите са приети в български и чуждестранни университети.

След 1987 г. много от възпитаниците на гимназията успешно кандидатстват в световноизвестни образователни институции в Европа и САЩ, като Кеймбридж, Оксфорд, Лондонския университет, Станфорд, Помона, Колумбийския университет, Харвард.

Традиция е за не малка част от завършилите висшето си образование бивши ученици на Първа АЕГ да се върнат в гимназията като преподаватели: от общо 55 учители, преподаващи в момента, 15 са завършили Първа английска езикова гимназия.