Контакти: Първа английска езикова гимназия

Канцелария

Телефон: +359 2 944 21 81
Факс: [email protected]; [email protected]
Лице за контакт: Ралица Смилевска
Email: [email protected]; [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Заместник-директори

Телефон: +359 2 944 83 89
Факс: [email protected]
Лице за контакт: Мария Илиева-Бахчеванска и Николай Христов
Email: [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Счетоводство

Телефон: +359 2 944 10 25
Факс: [email protected]
Лице за контакт: Соня Радулова и Татяна Бранкова
Email: [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Контактна форма

CAPTCHA code

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече