Контакти: Първа английска езикова гимназия

Канцелария

Телефон: +359 2 944 21 81
Факс: [email protected]; [email protected]
Лице за контакт: Ралица Смилевска
Email: [email protected]; [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Заместник-директори

Телефон: +359 2 944 83 89
Факс: [email protected]
Лице за контакт: Мария Илиева-Бахчеванска и Николай Христов
Email: [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Счетоводство

Телефон: +359 2 944 10 25
Факс: [email protected]
Лице за контакт: Соня Радулова и Татяна Бранкова
Email: [email protected]
Град: София
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №60

Контактна форма

CAPTCHA code

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече