Родителска среща за випуск 9. и 10. клас

На 01.10.2020 г./четвъртък/ от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за випуск 9. и 10. клас по допълнително обявен график на класните стаи.

Уважаеми родители, родителските срещи се провеждат при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Носенето на предпазни маски/шлемове е задължително!

За учениците от 11. и 12. клас датата на родителската среща ще се обяви допълнително.

От ръководството.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече