Родителска среща

На 19 юни 2018 година от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща във връзка с приключването на втория учебен срок и на учебната година.

Поканват се всички родители, които имат необходимост от консултация с учителите.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече