СЪОБЩЕНИЕ

 Родителската среща на 8. клас  ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/от 18.00ч. Родителската среща ще бъде с всички преподаватели.

Присъствието на родителите на новозаписаните ученици е задължително.   

От ръководството на гимназията

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече