ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

       Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че все още има свободни места за ученици от VIII-ми клас за курса по разговорен английски език English in Action, който се провежда в училище през пролетната ваканция от утвърдени преподаватели от Кентърбъри, Англия.

За справка и записване, моля, обръщайте се към Фани Асенова, класен ръководител на VIII-ми А клас.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече