Софийски университет "Св. Климент Охридски" ви кани на Седмицата на немския език в България

Във връзка с партньорските отношения между Първа английска езикова гимназия и Софийски университет "Св. Климент Охридски" се канят всички преподаватели, ученици и родители на Седмицата на немския език в България. По-долу прилагаме официалната покана на представителите на висшето учебно заведение от катедра "Германистика и скандинавистика".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече