Разпределение на стаите за родителската среща на Първа АЕГ на випуск 9. и 10 клас

Разпределение на стаите за родителската среща на Първа АЕГ- 01.10.2020 г./четвъртък/ от 18:30 ч. на випуск 9. и 10 клас, както следва:

    9. клас                                        10. клас

 9. А - 217 стая            10. А - 338 стая

9. Б - 232 стая            10. Б - 332 стая

9. В - 218 стая            10. В - 333 стая

9. Г - 219 стая            10. Г - 334 стая

9. Д - 233 стая           10. Д - 335 стая

9. Е - 216 стая            10. Е - 336 стая

9. Ж - 220 стая          10. Ж - 337 стая 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече