ГОРДЕЕМ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

Ръководството на Първа АЕГ поздравява учениците , допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език и техните преподаватели за постигнатите резултати:

  • Андреа Дондур – 8. Ж клас с преподавател – г-жа Павлета Сунгурова;
  • Константин Славов - 8. Б клас с преподавател – г-н Денчо Стоянов;
  • Анна Гекова- 12. Г клас с преподаватели: г- жа Капка Николова и г-жа Фани Криспин.

Желаем им  успех и класиране в Националния кръг на олимпиадата по английски език.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО!

 
 
 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече