График за подаване на заявление за отпускане на стипендии

График за подаване на заявление за отпускане на стипендии за първи учебен срок на учениците от 8.  до 12 клас след завършено основно образование:

1. За учениците от 8. и 9 клас - от 08.10 до 11.10.2018 г. включително;

2. За учениците от 10,11 и 12 калс от 15.10. до18.10.2018 г. включително.

Заявленията се получават от класните ръководители и се подават при педагогическия съветник г-жа Евгения Чернева. 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече