На вниманието на учениците от 12 –ти КЛАС, ВИПУСК-2020

ОТНОСНО ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 –ти КЛАС, ВИПУСК 2020 г., СЪГЛАСНО чл.7, ал.3, т.3, чл.8, ал. 4, чл.35, ал.6 и чл.36 от НАРЕДБА № 11/ 2016 НА МОН Е ПРИЛОЖЕН утвърден ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

                                                                             УТВЪРЖДАВАМ: /П/

                                                                                 НЕЛИ ПЕТРОВА- ДИРЕКТОР

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 –ти КЛАС, ВИПУСК 2020 г., СЪГЛАСНО чл.7, ал.3, т.3, чл.8, ал. 4, чл.35, ал.6 и чл.36 от НАРЕДБА № 11/ 2016 НА МОН

 

18.05.2020 г. -/ПОНЕДЕЛНИК/ от 9 часа

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ върху материала за 11 КЛАС, КАБ. 217

 

МАТЕМАТИКА  върху материала за 9 КЛАС, КАБ. 216

 

МАТЕМАТИКА върху материала за 11 КЛАС-КАБ.217

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК върху материала за 9 КЛАС-КАБ.217

 

19.05.2020г.- /ВТОРНИК/ от 9 часа

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА върху материала за 10 КЛАС, КАБ. 216

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА - КАБ.216

 

20.05.2020г.- /СРЯДА/ от 9 часа

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК върху материала за 9 КЛАС, КАБ. 216

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ върху материала за 9 КЛАС

 

 

21.05.2020г.- /ЧЕТВЪРТЪК/ от 9 часа

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ върху материала за 10 КЛАС

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК върху материала за 10 КЛАС, КАБ.217

 

 

22.05.2020г.- /ПЕТЪК/ от 9 часа

 

МАТЕМАТИКА върху материала за 10 КЛАС, КАБ. 216

 

Получената оценка от изпита за промяна на оценката е ОКОНЧАТЕЛНА.

Продължителността на изпитите за промяна на годишна оценка е 3/три/ астрономически часа.

Изпитите за промяна на оценката се провеждат практически в училище при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Учениците да носят документ за самоличност и лични предпазни средства според изискванията на Заповед № РД-01-263/ 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече