Кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас -  Инфо ден за кандидат-студенти на 27 март

Уважаеми ученици,

предоставяме ви  линк с информация за предстоящо събитие на Образователна институция "ДАРБИ" -  Инфо ден за кандидат-студенти на 27 март.

https://abroad.darbi.eu/info-den-za-kandidat-studenti

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече