КАРИЕРА В УНСС за учениците от 11. и 12. клас

На вниманието на учениците от 11. и 12. клас: 

Предоставяме Ви възможност за онлайн комуникация с Университета за национално и световно стопанство, която ще спомогне за решенията Ви  за бъдещо кариерно ориентиране.

  • информационното видео: Линк за сваляне–   

https://drive.google.com/drive/folders/1inbyUJLvxD0TEnbwa-WLd1h6iBir4eE_ 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече