„КАРИЕРА УНСС 2021" за учениците от 11. и 12. клас

Уважаеми ученици,

Събитието „Кариера УНСС“ се организира за пета поредна година от сайта Rabota.bg и УНСС. Събитието ще се проведе в два етапа като ще стартира виртуално на 20- 21 април 2021г. и ще завърши присъствено на 4 октомври 2021г. Повече информация за събитието и ценовите пакети ще откриете в прикачения файл. При избор на пакет от ваша страна, моля върнете попълнена приложена бланка за участие.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече