За зрелостниците!

КАРИЕРА УНСС 2022“ се организира за шеста поредна година от Rabota.bg съвместнo със Студентския съвет при УНСС с подкрепата на Междууниверситетски център за развитие на кариерата. С настъпването на поетапно връщане към присъственото обучение на студентите, тази година събитието ще се проведе на 27 април 2022г., сряда, в централното фоайе на УНСС, където всички работодателски фирми и организации ще имат възможност лично да представят своите стажантски програми и свободни позиции.

Тази година Кариера УНСС – 2022 г. се очаква да бъде още по-вдъхновяваща, както за компаниите, така и за кандидатите.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече