Кариерно ориентиране - покана

            Уважаеми ученици,

 Академичното ръководство и преподавателите на Химикотехнологичния и металургичен университет имат удоволствието да поканят ученици и учители от Първа АЕГ на „Ден на отворените врати в ХТМУ” на 15 април 2022 година от 10 до 16 часа.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече