Кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас

На вниманието на учениците от 11. и 12. клас: 

Предоставяме линк - относно специалност „Стопански и финансов контрол“ / https://fb.watch/40vl1igleS/ , при Стопанска академия “Димитър А. Ценов“ – Свищов, който ще спомогне за решенията Ви  за бъдещо кариерно ориентиране.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече