Кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас

                       „Кариера УНСС 2021

Покана за събитието „Кариера УНСС 2021“, което се организира за пета поредна година от сайта Rabota.bg и УНСС. Събитието ще се проведе на 4 октомври 2021г. в централното фоайе на УНСС, където всички работодателски фирми и организации ще имат възможност лично да представят своите стажантски програми и свободни позиции.

Тази година Кариера УНСС – 2021 г. се очаква да бъде още по-вдъхновяваща, както за компаниите, така и за кандидатите, ще бъдат създадени нови много интересни начини за ползотворен контакт.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече