Кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас

Покана за Деня на отворените врати в катедра "Японистика" във ФКНФ на СУ

На 26 септември от 10.00 ч. във ФКНФ на СУ - катедра "Японистика" ще се проведе Деня на отворените врати ,  с програма за празника на езиците , акцентираща върху японската история, с демонстрация по кендо и кото, викторина, томбола, представяне на екипа и изданията на катедрата. Специален гост на празника е проф. Йошихиро Сенда, който ще изнесе онлайн лекция на тема японските замъци.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече