Кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас

Уважаеми ученици,

Предоставяме ви покана на Икономически университет- Варна за участие в Националната университетска олимпиада за ученици, която ще се проведе на 27 ноември 2021 г.

Олимпиадата ще се проведе неприсъствено.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в приема като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит  при кандидатстване в Икономически университет-Варна.  Заелите призови места в отделните секции при записване се освобождават от две семестриални такси за класиралите се на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. Освобождават се само за обучение субсидирано от държавата.

Повече информация, както и възможност за регистрация ще намерите тук: https://ue-varna.bg/bg/news/item/690

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече