КАСТИНГ

На 27.02.2020 г. от 13:40 часа в Актовата зала ще се състои модулация на проекта "Модел на европейския парламент", за участие в кастинга, моля попълвайте прикачената електтонна форма до 26.02.2020 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJmMweH0mEo2yKH8ztrXn05mqD4qHH0PaUn_IeU0qMtrI-GQ/viewform?fbclid=IwAR1w4P-3olckEK2rrobgjKVLQhKYHi5Wqrc4BLQtqxZSXv1bI_CrbcdsSpM  

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече