Състезание-конкурс за спечелване на стипендия от дванадесетокласниците на Първа АЕГ

На 28.03.2018 г., сряда, от 14:00 часа в кабинет 227 ще се проведе състезание-конкурс за учениците от 12. клас за спечелване на стипендията, учредена на името на г-жа Бонка Бъчварова - дългогодишен директор на Първа английска езикова гимназия. Състезанието ще бъде във формат - писане на литературно есе върху любимите автори на г-жа Бъчварова - Дебелянов, Яворов, Йовков и Елин Пелин. Поканват се всички зрелостници от 12. клас да участват в конкурса. Повече информация могат да получат при преподавателите си по БЕЛ.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече