Начало на втория учебен срок

На 07.02.2018 година (сряда) започва вторият срок на учебната 2017/2018 година. Всички възпитаници на Първа английска езикова гимназия могат да разберат седмичното разписание на часовете в раздел "График на учебните часове", намиращ се в меню "УЧЕБЕН ПЛАН". Програмата за втория учебен срок също е качена на официалния сайт на гимназията.

Тази седмица учебните занятия ще бъдат провеждани по вариант "А".

Разпределение на смените:

1. Всички осми класове - втора смяна;

2. Всички останали - първа смяна.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече