СЪОБЩЕНИЕ

Класираните ученици за областен кръг на олимпиадите по  физика, биология и здравно образование, география и икономика и история и цивилизации ще се проведат, както следва:

  • Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 20.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. 

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по физика са:

  1. 73. СУ „Владислав Граматик, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2 за

VI възрастова група – 12. клас.

  1. Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянови врата“ № 26 за: III възрастова група – 9. Клас и IV  възрастова група- 10. клас
  • Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 21.02.2021 г. /неделя/ от 09:00ч.  

101 СУ „Бачо Кирорайон „Надежда”, ул. „Илинденско въстание” № 36 за:

II-ра възрастова група , III-та възрастова група, IV-та възрастова група и V-та възрастова група – за всички райони. 

Разпределението на учениците по зали ще бъде публикувано на сайта „Природни науки”- ; и 101 СУ „Бачо Киро” –  

 

  • Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 27.02.2021 г./ събота/ от 09:00ч.   в следните училища-домакини:

– 12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от  шеста състезателна група (11-12. клас);

– 21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от  четвърта състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

Напомнямe, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg в рубрика „Начало-Новини и съобщения“ – „Олимпиада по география и икономика“.

 

  • Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 г.  /неделя/ от 09.00 часа в следните училища-домакини:

9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Всички класирани ученици да се явят половин час преди започване на олимпиадите с документ за самоличност и спазване на всички противоепидемични мерки.

За повече информация да се обърнат към своите преподаватели.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО.

 
 
 
 
 
 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече