НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 г.

Първа английска езикова гимназия започва първи срок на новата учебна 2019/2020 г. -ВТОРА смяна за всички паралелки от 8-ми до 12-ти клас.

Очаквайте график на седмичното разписание!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече